Shockwave Therapie

Shockwave therapie is een niet-invasieve therapeutische techniek die vooral wordt toegepast bij chronische pathologieën en in de fysiotherapie en sportgeneeskunde voor de behandeling van chronische peesziekten.

Hun doel is om fibrose af te breken, verkalkingen te fragmenteren en neo-vascularisatie te bevorderen, wat leidt tot een snellere genezing. Er is ook een remmend effect, pijnstillend bij chronische pijninformatie, aangetoond.

Wijze van handelen :

Mechanisch: defibroserend, traumatisch: er ontstaat een microscopisch klein neoletsel, gevolgd door hypervascularisatie, wat de genezing kan stimuleren.

Biochemisch: vrijkomen van pijnstillende stoffen (pijnverlichting)

Indicaties :

Chronische tendinitis (insertie, korporaal, verkalking), periostitis, pseudarthrose.

Contra-indicaties :

Stollingsstoornissen / patiënt onder antistollingsbehandeling, Patiënt die lijdt aan complex regionaal pijnsyndroom (CRS), Zwangerschap, Pacemaker, Lokale infectie, Wond, Tumor, Nabijheid van long/darmgebied

Bijwerkingen :

Er zijn weinig bijwerkingen. Het zijn meestal lokale roodheid, zwelling, tijdelijke pijn. Het gebruik van anti-inflammatoire geneesmiddelen is gecontra-indiceerd tijdens de behandeling.

Voorwaarden en condities :

We hebben het over één tot twee wekelijkse sessies gedurende +/- 3 weken. Er wordt druk uitgeoefend op de pees die eerder onder spanning is gezet (de behandelaar past zich aan de tolerantie van de patiënt aan, wetende dat er een aanzienlijke drukgradiënt moet worden toegepast op een gerichte spanning van de pees).

Door de genezingsmechanismen die bij deze behandeling betrokken zijn, worden de resultaten meestal pas in de derde of vierde sessie gevoeld.

Het is niet nodig om tijdens de behandeling volledig te stoppen met sporten. De pijnloze regel blijft de regel. Dit zou zelfs de kans op een biomechanische genezing van de pees vergroten.